dimecres, 22 de novembre de 2017

ELS PRIMERS DIES A L'ESCOLA

Els nens i nenes de la classe de la Momemoreta ja han superat la fase de l'adaptació, que acostuma a venir acompanyada de preocupacions i emocions per part de famílies i infants.
D'aquesta manera, ja han començat a crear vincles amb els referents adults i amb els propis companys, donant pas a estones de joc, tranquilitat i complicitat.